Skola

Börjar val av skola närma sig?

Börjar val av skola närma sig?

För trettio år sedan var det lätt. Som barn blev man tilldelad en plats i den kommunala skolan som låg närmast hemmet. Dagen för skolstart packade alla barn som fyllde sex det året sin ryggsäck med ett äpple eller banan och traskade likt förväntansfulla lämlar längs med vägarna för att möta avsedd lärare. För de allra flesta blev detta en hyfsat positiv upplevelse. Men inte för alla. Alla barn har behov av en trygg och pedagogiskt riktig utbildning för att kunna tillgodogöra sig kunskapen på bästa sätt. Denna trygghet och pedagogik kan se olika ut för alla, då vi alla är olika som individer.

 

Valmöjligheter

För de allra flesta faller valet direkt på tilldelad skola, men om man har speciella behov i familjen eller värderingar som inte stämmer in med den kommunala skolan så finns ett stort spektra av skolor med olika inriktningar.

Det finns skolor som inriktar sig på olika pedagogiska modeller som Montessori eller Waldorf, och skolor som vänder sig till dig som sätter större vikt vid vissa värderingar än de man normalt finner i den kommunala skolgången. Exempel på detta är uttalat religiösa skolor, så kallade konfessionella skolor. Bor du i närheten av Flen så finns en kristen skola, Ålidenskolan, vilken tidigare kallades Flens kristna skola. http://www.flenskristnaskola.se

 

 

Vardaglig praktik av religiösa värderingar

I de uttalat religiösa skolorna så får elever möjlighet att praktisera sin tro i en icke dömande miljö. Lärare och andra elever har samma grundvärderingar och förståelse för den miljö barnet kommer ifrån. Men hur praktiseras värderingarna i vardagen? Det kan röra sig om dagliga samlingar där lärare eller präst talar om livets ämnen, respekt och samförstånd, ofta med inslag av musik eller poesi utförda av elever. Även konfliktlösning utgår från den läran som skolan praktiserar vilket barnen kommer ha nytta av resten av livet.