förskola

En förskola där man ser möjligheter

En förskola där man ser möjligheter

Våra barn är bland det viktigaste vi har. Som förälder är ens främsta uppgift att ge sitt barn en fin och trygg uppväxt. Allt börjar hemma där man på ett kärleksfullt sätt ska uppfostra och lära sitt barn att bli en snäll människa med sunda värderingar. När barnen blir lite äldre är det dags för nästa steg, de ska iväg på förskola. När ett barn börjar i förskolan kan det bli en stor omställning, plötsligt finns där flera andra barn som de ska förhålla sig till och istället för mamma och pappa så är det andra vuxna som ska sätta gränser och samtidigt vara tryggheten. 

Därför är det väldigt viktig att titta på olika alternativ då man ska välja förskola åt sitt barn. Det är såklart smidigt att ha en förskola som ligger i närheten av hemmet, men det allra viktigaste är att det är en plats där barnet kommer trivas. Det är viktigt med en förskola som har sunda värderingar och bra personal där barnet kan känna trygghet samt få utrymme att utvecklas. Barn behöver känna sig sedda och få chansen att hitta sina egna metoder att göra saker på. Kreativitet bör uppmuntras då det är ett sätt för barnet att uttrycka sig och visa vem han eller hon är. 

Crocodill är en förskola i Södermalm som har ett pedagogiskt arbetssätt i en miljö som är utvecklande, lärande och utmanande. Det är en fristående verksamhet som kan anpassa öppettiderna efter föräldrarnas anmälda behov. På Crocodill finns ett sammansvetsat arbetslag som trivs tillsammans och hjälper varandra över avdelningsgränserna. De tar med barnen på kulturevenemang av olika slag samt åker regelbundet iväg för naturupplevelser i Stora Skuggan på Norra Djurgården. På förskolan Crocodill uppmanas barnen till kreativitet och ges möjligheten att använda saker på fler sätt än vad de varit menade till från början.