virussanering

En noggrann virussanering kan stoppa smitta från att spridas vidare på arbetsplatsen

En noggrann virussanering kan stoppa smitta från att spridas vidare på arbetsplatsen

editorial

En arbetsplats är ett perfekt ställe för virus och bakterier att spridas. Det finns ytor som exempelvis strömbrytare, knappar på maskiner, handtag med mera som alla på arbetsplatsen i regel rör vid under en arbetsdag. Detta gör att virus och bakterier snabbt kan spridas från en smittad medarbetare till en annan och sedan kan den olycksaliga kedjan fortsätta till dess att åtgärder vidtas eller att alla på arbetsplatsen blivit utsatta för smittan. Det betyder att den bästa lösningen är att vidta nödvändiga åtgärder så snart som möjligt, vilket ofta innebär en virussanering.

Det lönar sig att utföra virussanering för att stoppa smittspridning 

Varje år går det smitta som exempelvis vinterkräksjuka, influensa och förkylningar på arbetsplatser, i skolor och andra ställen där många människor samlas. Om någon på en arbetsplats blivit smittad med exempelvis vinterkräksjuka så är det väldigt klokt att sanera lokalerna om personen varit på arbetet innan han eller hon insjuknat.

virussanering

Även om det kostar att utföra en professionell virussanering så blir det förmodligen ändå billigare jämfört med att alla anställda insjuknar i vinterkräksjukan och därmed blir sjukskrivna. Det är såklart också viktigt av omtanke om de anställda eftersom ingen vill ligga hemma i varken influensa, vinterkräksjuka eller en förkylning. 

Noggrann virussanering med effektiva medel

Svensk Skadedjurssanering AB är ett företag som utför virussaneringar som skyddar arbetsplatsen från virus och bakterier. De använder sig främst av två olika desinfektionsmedel för att resultatet av en sanering ska bli så lyckad som möjligt. Dessa desinfektionsmedel är Virkon samt alkoholbaserad ytdesinfektion (70+).

Virkon används med fördel på stora ytor samt för punktdesinfektion i exemplevis kräksjuketider. Alkoholbaserad ytdesinfektion används även det till punktdesinfektion för ett rent resultat. Virkon har en dokumenterad effekt mot alla virusfamiljer och det dödar bakterier, virus och svamp. Det går också att använda på de allra flesta material så som plast, gummi, trä, metall och textil. Läs mer på https://www.svenskskadedjurssanering.se/virussanering.