Av-Teknik

Håll effektiva möten på distans med rätt AV-Teknik

Håll effektiva möten på distans med rätt AV-Teknik

Att hålla smarta möten är en mycket bra lösning för att på ett effektivt sätt få arbete gjort samtidigt som man på ett hållbart sätt sparar på miljön. Genom att ha möten på distans med exempelvis kunder eller kollegor som av någon anledning befinner sig på en annan ort sparar man både tid och pengar. För att kunna hålla ett riktigt bra möte på distans är det inte bara agendan man ska tänka på utan också att använda sig av rätt teknik. För att det ska kunna flyta på så bra som möjligt och säkerställa att alla kan höra och se det som tas upp under mötet bör man använda sig av AV-teknik. AV står för audiovisuell och tekniken innefattar skärmar, mikrofoner och högtalare men även styrning av ljus och mörkläggning.

Ett företag som har bred erfarenhet av AV-teknik är AV/IT. De har kunskap om var i ett rum man ska placera AV-teknik och kan såklart även installera den. AV/IT ser alltid till att användare förstår utrustningen vid en installation för att den ska kunna användas på bästa sätt samt hålla så länge som det är möjligt. AV/IT erbjuder även service av befintliga anläggningar. Tecknar man ett serviceavtal kan man själv bestämma hur ofta man vill ha servicen och man kan vara trygg i att anläggningen fungerar som den ska.

AV/IT ser alltid till att möta kundens behov och kommer fram till lösningar utifrån just det. Till exempel har de lösningar för mötesrum i olika storlekar. Till små mötesrum som är för upp till fyra personer rekommenderas en skärm och kamera samt kabelanslutning för dator eller smartphone. För medelstora mötesrum som tar cirka sju-åtta personer behövs en skärm med eller utan interaktivitet tillsammans med videosystem, rummet kan behöva fler mikrofoner samt eventuellt styrning av mörkläggning, belysning samt rörlig kamera etcetera. För stora mötesrum som tar från fjorton personer behövs samma sorts utrustning som de medelstora mötesrummen samt att man kan behöva en eller två projektorer.