trädfällning

Hjälp med trädfällning i Norrtälje

Hjälp med trädfällning i Norrtälje

Träd är vackra och fyller även många bra funktioner. På sommaren ger de skugga och svalka och på vintern skydd mot isiga vindar. Förr i tiden planterade man ofta träd för att motverka översvämningar, då vissa träd dricker en hel del vatten. Man bör därför fundera över varför träden en gång i tiden planterades innan man sågar ner dem.

Det händer dock att träd blir för stora och stjäl solljuset från andra växter. Står trädet dessutom tätt inpå ett hus kan trädkronan också skada fasaden eller taket. Ett sådant träd bör man beskära eller ta ner helt och hållet. En arborist kan bedöma vad som blir bäst och kan även ge förslag på nya träd man kan plantera, ifall man vill ersätta det fällda med ett nytt.

 

 

Det kan vara riskabelt att fälla träd själv

Man kan ta ner träd på egen hand, men det är ett riskfyllt arbete, speciellt om trädet står i nära anslutning till ens hus. Bor man dessutom i ett mer tätbebyggt område med andra fastigheter runt omkring, och med andra människor som rör sig i närheten, bör man anlita en professionell trädfällningsfirma. De vet hur man tar ner träd på ett säkert sätt och använder sig av en lyftkran för att plocka ner trädet bit för bit. Dessutom kan de erbjuda hjälp med bortforsling av trädet och stubbfräsning, eller såga upp trädet till ved om man hellre vill det.

Vill man ha hjälp med trädfällning i Norrtälje bör man vända sig till ett företag i trakten, eftersom man ofta även får betala för personalens restid. Men det kan vara bra att först jämföra priser och begära in offerter från några olika företag. För att det lättare ska gå att jämföra offerterna är det bra om de är specificerade angående önskemål om exempelvis nedtagning, stubbfräsning, bortforsling, och så vidare.