psykolog

När du behöver en professionell axel att luta dig mot

När du behöver en professionell axel att luta dig mot

Det finns många skeende i livet då du behöver stöd av olika slag. Varje människa behöver någon form av axel att luta sig mot. Det finns dock perioder i livet som din vanliga stöttepelare inte räcker till, eller om du rent av inte känner att du har en given stöttepelare. Din person kanske inte längre orkar lyssna på dig. Psykologerna finns alltid där. Dessa fantastiska människor som lyssnar och nystar i ditt besvär. I många lägen är de även duktiga på att uppmuntra dig i rätt riktning så att du inser att du själv sitter inne med svaret, lösningen eller hjälpen. Att gå i baklås kan hända den främste, framförallt då livet inte alls går sådär rakt som många gärna vill att det ska göra.

Att ta hjälp av en psykoterapeut har underlättat för många. Det kan handla om social ångest, paniksyndrom, tvångstankar och fobier som du vill råda bot på. Det kan även handla om att du vill öka din självkänsla eller hitta verktyg för att kontrollera din ilska. På exempelvis https://www.psykologviborg.se/ finns gedigen kunskap inom dessa områden.

Många psykologer använder sig av KBT-behandling vilket innebär att du och din terapeut samarbetar för att gemensamt nå fram till det som bekymrar dig. Genom samtal kommer ni fram till en plan för hur ni ska åstadkomma gynnsamma förändringar i ditt liv. Att ha ett tydligt mål och någon som vägleder dig i att nå dit ökar dina chanser att få må bättre. När du letar efter en professionell stöttepelare är det viktigt att du får förtroende för den personen, ni ska ju tala om ditt liv och dina tankar. Personkemi är viktigt även i dessa avseende för att allt ska kännas så tryggt som möjligt. Känns det under resans gång inte bra så ska du alltid ha möjlighet att dra i nödbromsen.