Ska ni ha något event på kontoret?

Ska ni ha något event på kontoret?

Kanske kommer det prominenta gäster, som exempelvis viktiga kunder eller leverantörer. När man har ett speciellt event, jubileum och liknande är det extra viktigt att det är välstädat och fräscht. Det ska vara en inbjudande atmosfär, inte minst i köksutrymmena och på toaletterna. Det får inte vara smutsigt i entrén eller i ett kontorslandskap. Även…Continue reading Ska ni ha något event på kontoret?

Hur fungerar bergvärme?

Hur kan man utvinna värme ur ett kallt berg? Bergvärme räknas som en geoenergilösning för uppvärmning eftersom värmen utvinns ur vårt grundvatten. Denna energi tar aldrig slut och är ständigt under förnyelse, vilket gör den till ett av de mest miljövänliga energialternativen till skillnad från fossila bränslen som koldioxid, kväveoxid och kolväte. Med bergvärme förbränner man inget som…Continue reading Hur fungerar bergvärme?