avsättning till tjänstepension

Tjänstepension för ensamstående mödrar

Tjänstepension för ensamstående mödrar

Att tänka på pension kan kännas avlägset när man som ensamstående mamma kämpar för att få vardagen att gå ihop. Men det är viktigt att tidigt börja planera för sin pension för att kunna säkerställa en trygg ekonomi även i framtiden. En tjänstepension kan vara ett viktigt komplement till den allmänna pensionen och något som kan ge en extra trygghet. Här går vi igenom vad en tjänstepension är och vad ensamstående mödrar bör tänka på när det kommer till sin pension.</em>

Vad är en tjänstepension?

En tjänstepension är en pensionsförmån som ges av arbetsgivaren till sina anställda utöver den allmänna pensionen. Det finns olika former av tjänstepensioner, men de vanligaste är den traditionella förmånsbestämda tjänstepensionen och den avgiftsbestämda tjänstepensionen.

Den förmånsbestämda tjänstepensionen innebär att arbetsgivaren lovar att betala ut en viss pension till anställda när de går i pension. Hur mycket pensionen blir beror på faktorer som antal år som man jobbat, lön och ålder när man går i pension.

Den avgiftsbestämda tjänstepensionen innebär att arbetsgivaren betalar in en viss summa pengar varje månad till en pensionsförsäkring åt den anställde. Hur mycket pensionen blir beror på hur mycket pengar som betalats in och hur de har placerats.

avsättning till tjänstepension

Vad är fördelarna med en tjänstepension?

En tjänstepension kan ge en extra trygghet i framtiden och innebära att man får en högre pension än om man endast har den allmänna pensionen. Det är även en förmån som arbetsgivare kan använda sig av för att locka till sig och behålla kompetent personal.

En annan fördel är att man själv inte behöver spara lika mycket pengar till sin pension då arbetsgivaren står för en del av pensionen. Detta kan vara extra viktigt för ensamstående mödrar som kanske inte har möjlighet att spara så mycket pengar på egen hand.

Vad bör ensamstående mödrar tänka på?

När det kommer till tjänstepensioner finns det några saker som ensamstående mödrar bör tänka på. För det första är det viktigt att se över vad som ingår i ens anställningsavtal gällande pensionen. Vilken typ av tjänstepension har man och hur mycket betalar arbetsgivaren in varje månad?

För det andra kan det vara viktigt att se över om man har möjlighet att själv betala in extra pengar till sin tjänstepension. Detta kan göra stor skillnad för hur mycket pension man får ut i framtiden.

Läs mer på www.afaforsakring.se