pålning

Vad du ska tänka på när du behöver anlita byggfirma som utför pålning i Västerås

Vad du ska tänka på när du behöver anlita byggfirma som utför pålning i Västerås

editorial

Pålning görs oftast för olika typer av markförstärkningsjobb eller för att sätta in stolpar i marken. Den här artikel kom beskriver hur pålning utförs och vikten av att man anlitar kvalificerade företag som ska utföra pålning. Pålning används oftast när man bygger fastigheter på mjuk mark. Det används också för att bygga på platser där det finns risk för jordskred eller sättningar, eller för att stödja konstruktioner som till exempel broar. Pålning har ett antal fördelar jämfört med andra byggmetoder: Det är snabbt och relativt enkelt att installera pålar.

Hur går det till när man pålar?

Pålar är oftast gjorda av träd, det finns även andra typer av pålar som är av järn eller betong. Man använder oftast stora pålkranar för att slå in pålarna i marken. Användning av dessa beror på vilken typ av mark det rör sig om, samt vilken typ av fastighet som ska byggas ovanpå pålarna.  Träpålar kan vara problematiska om grundvattennivå i våtmarker sjunker, därför ska du ha en kvalificerad byggnadsingenjör som ska avgöra vilken typ av pålar du behöver.  Djupet där pålarna ska sättas in måste bestäms av ingenjörer med hänsyn till den belastning som pålarna ska bära. Pålning är mindre störande än andra byggmetoder, t.ex. schaktning.

Vad ska man tänka på när man anlitar byggentreprenörer i Västerås?

Om du funderar på att använda pålar i ditt byggprojekt, kan du leta efter en specialiserad byggentreprenör. När du ska välja ett bolag som ska arbetar med pålning i Västerås, ska du ta reda på att de har referenser för utförda arbeten. Att de har följer byggnormer, använder rätt utrusning och har säkra pålkranar som byggda för uppgiften. Det är viktigt att du försäkrar dig om att de kan ge dig garanti för det utförda arbetet. Det finns många kompententa och välrenommerade företag utför pålning i Västerås som kan genomföra pålning så ditt byggprojekt kommer igång snabbt.