bergvarmesystem.se

Hur fungerar bergvärme?

Hur fungerar bergvärme?

Hur kan man utvinna värme ur ett kallt berg?

Bergvärme räknas som en geoenergilösning för uppvärmning eftersom värmen utvinns ur vårt grundvatten. Denna energi tar aldrig slut och är ständigt under förnyelse, vilket gör den till ett av de mest miljövänliga energialternativen till skillnad från fossila bränslen som koldioxid, kväveoxid och kolväte. Med bergvärme förbränner man inget som förorenar luften. Endast el används för att driva systemet.

När solen skiner på ett berg, lagras solenergin djupt nere i själva berggrunden och grundvattnet. Värmen i berget varierar förstås på ytan, men nere på 50-200 meters djup ligger faktiskt värmen konstant mellan 2 och 8 grader under hela året. För att komma åt denna ”gratisvärme”, kan man borra ett hål ner till denna nivå. Genom detta hål, som mäter ca 15 cm i diameter, släpper man sedan ner en dubbelvikt slang som är fylld med vatten och glykol. Glykolen fungerar som ett kylmedel. Med hjälp av en bergvärmepump pumpas sedan denna vatten/glykolblandning i slangen upp till ditt hus. När blandningen kommer fram till värmepumpen kokar glykolen varpå vattenånga bildas. Ångan leds in och samlas i en kompressor där trycket successivt höjs. När temperaturen stigit till ca 50 grader skickas så vattnet vidare till fastighetens element. Elementen värms upp, och ditt hus blir varmt och skönt att vistas i.

Eftersom bergvärme på detta sätt utnyttjar en värme som redan finns naturligt i berggrunden, är det en miljövänlig energiförsörjning som inte förorenar naturen. Det medför även stora ekonomiska vinster, och investeringen är i många fall täckt redan efter 5-6 år. Värt att nämna är även att du får göra ROT-avdrag vid installation av en bergvärmepump. På sikt är alltså bergvärme en billig energilösning, framför allt för dig som redan har ledningar för vattenburen värme indraget i din fastighet.

Bergvärme fungerar även i vårt svenska, kalla klimat med låga temperaturer under vintern. Det ger dessutom en jämn temperatur under hela året. På sommaren kan värmen praktiskt nog istället användas till att göra kyla och därmed fungera som luftkonditionering.

Med bergvärme som värmesystem gör du både miljön och framtiden en stor tjänst. Du bidrar inte bara till att minska utsläppen av koldioxid, kolväte och kväveoxid. För din egen del gör du även en investering i form av jämn värme och långsiktig besparing. Ju större hus och ju högre uppvärmningskostnad du har, desto mer lönar sig investeringen.

http://bergvarmesystem.se/ finns mer information om bergvärme för dig som till exempel vill veta om just din fastighet lämpar sig för detta uppvärmningssystem.