Hur fungerar bergvärme?

Hur kan man utvinna värme ur ett kallt berg? Bergvärme räknas som en geoenergilösning för uppvärmning eftersom värmen utvinns ur vårt grundvatten. Denna energi tar aldrig slut och är ständigt under förnyelse, vilket gör den till ett av de mest miljövänliga energialternativen till skillnad från fossila bränslen som koldioxid, kväveoxid och kolväte. Med bergvärme förbränner man inget som…Fortsätt läsa Hur fungerar bergvärme?