Emballage som stöd

Emballage som stöd

Ett emballage är något man använder som skydd för känsliga material som annars riskerar att bli skadade vid frakt. Lastpallar från till exempel http://www.pallinvest.se/ är en slags emballage som man använder till att ställa last på för att lättare kunna frakta och för att skydda det man lastar. Ett skydd blir lastpallen eftersom man inte ställer…Fortsätt läsa Emballage som stöd