brunnsborrning

Styrkan med en egen brunn

Styrkan med en egen brunn

Det här med självhushållning har varit i ropet under de senaste decennierna. Kikar man in på YouTube så ser man att många kanaler ägnade ämnet har ett stort antal prenumeranter. Och videorna som de lägger ut har ofta flera hundra tusen tittar.
Att självhushållning ligger i tiden verkar med andra ord vara självklart, och frågan är varför det är så.

Säkert var det många som introducerades till något besläktat under millenieskiftet. Många, framför allt i USA, var beredda på att samhället skulle kollapsa och förberedde sig efter detta. Begreppen ”prepper” och ”prepping” var plötsligt i var och varannans vokabulär. 

Termen fick en nedlåtande betydelse, vilket är lite synd eftersom det i grund och botten är en hälsosam inställning. Till och med MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) har gått ut med att svenskar bör vara beredda att överleva utan assistans från staten och bekvämligheter som matvaruaffärer.

Så det ligger med andra ord i allas intresse att vara lite av en prepper.

Den som bor i hus har fördelen med att dels ha mer plats för sitt preppande, men även genom att kunna bli en aning självförsörjande genom egen brunn och bergvärme i örebro. Visst kräver dessa ström, men det kan man lösa själv genom ett aggregat eller med solpaneler.

Borrwiks Brunns- och energiborrning har expertis och utrustning för att se till att du som husägare får tillgång till egen bergvärme med värmepump. 

På så sätt är du bättre rustad mot eventuella avbrott i energiförsörjning och liknande. Varför inte passa på att lagra upp med lite förnödenheter, konserver och extra vatten medan du ändå håller på? 
Det kan ju aldrig skada och som värst tar dessa saker upp lite plats i förrådet. Konserverna kan du ju äta upp ändå och fylla på. Samma sak gäller bruk av plåster och bandage och liknande.